Anna Derwinger

Hallberg


Legitimerad psykolog

Specialist i neuropsykologi och organisationspsykologi

Doktor medicinsk vetenskap

Organisationskonsult

Föreläsare

Välkommen!


Anna Derwinger Hallberg här. Jag verkar i:


Region Gotland i en strategisk roll med ansvar för demokrati och organisationsutveckling.


Mnemonea i frågor om den lärande människan i sammanhang. Om lärande relationer med omvärlden. Läs mer här. 

Jag vill


Jag vill med mina erfarenheter och kunskaper om hur människans inre förutsättningar samspelar med vår omgivning, både människor och miljö, bidra till att människors kapacitet enskilt, i organisationer och i samhället kommer till sin rätt. Vi står inför en rad utmaningar i samhället just nu där vi kommer att behöva samtala, samarbeta och dra nytta av våra olika perspektiv och kunskaper för att tillsammans skapa hållbarhet med ett långt tidsperspektiv.


Min energi


Jag hämtar energi i möten med människor. Just att få ett samtal mellan flera att lyfta och likt en kör få en klang som var och en aldrig hade åstadkommit själv är en drivkraft för mig. Det förutsätter lyhört lyssnande. Vidare hämtar jag energi i rörelse och naturen. Jag uppskattar det vackra Gotland erbjuder. Slutligen hämtar jag energi i litteratur och kultur. I kulturupplevelser delar man mänsklig livserfarenhet genom alla tider. Det skapar samhörighet. 


Copyright © All Rights Reserved